Oświadczenie administratora danych osobowych

Oświadczenie administratora danych osobowych

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych składane zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO”).

1. Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Polisa Expert sp. z o.o. z siedzibą w Pile, ul. Niepodległości 22,64-920 Piła), KRS: 0000469858,
adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej: PEX”).
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w PEX: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

PEX będzie przetwarzał Pani/Pana dane w następujących celach:

1) przesyłania informacji marketingowych oraz handlowych – w tym przygotowywania i prezentacji ofert handlowych – dotyczących produktów lub usług PEX oraz produktów ubezpieczeniowych lub usług oferowanych przez współpracujące z PEX Towarzystwa Ubezpieczeń. Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2) analitycznych, w tym profilowania na potrzeby analizy oferty produktów ubezpieczeniowych Towarzystw Ubezpieczeń współpracujących z PEX, w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej. Podstawę przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
3) podjęcia czynności związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia, w tym przygotowania i prezentacji ofert handlowych. Podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy ubezpieczenia w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
4) rozpatrywania reklamacji. Podstawę przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
5) wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PEX, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Towarzystwa Ubezpieczeń, z którym zawrze Pani/Pan umowę ubezpieczenia, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy zapewniające działanie narzędzi i systemów informatycznych oraz inne firmy/ osoby wspierające PEX w świadczeniu usług.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Zautomatyzowanie podejmowania decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie podanych przez Panią/Pana danych, wpływających na to ryzyko (np. o szkodowości w poprzednich latach, wieku, okresie posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdów). Ocena ta będzie opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu tych danych, w tym ich profilowaniu. Taka ocena ryzyka jest niezbędna do zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia i ustalenia warunków tej umowy, w szczególności wysokości składki (która jest zależna od wyniku profilowania).
PEX automatycznie podejmuje decyzję, w tym dokonuje profilowania, dla określenia Pani/Pana preferencji lub potrzeb w zakresie oferowanych produktów i usług oraz podejmowanych działań marketingowych.
Posiada Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony PEX, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania zautomatyzowanej decyzji, o której mowa powyżej – co jest możliwe poprzez, przesłanie informacji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych oraz handlowych, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, PEX będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.
2) w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia – przez: okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy ubezpieczenia, okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, okres możliwego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. RODO lub z zakresu rachunkowości i podatków) będą zobowiązywać PEX do dłuższego przetwarzania tych danych. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przetwarzania Pani/Pana danych.
3) w przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia, do chwili zakończenia działań zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że dłuższe ich przechowywanie uzasadniać będą przepisy prawa, w szczególności RODO.
4) W przypadku przetwarzania w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora, do momentu ich wykonania, chyba że dłuższe ich przechowywanie uzasadniać będą przepisy prawa, w szczególności RODO.

6. Wymaganie podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem PEX działającego jako agent ubezpieczeniowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia.
Podanie danych na podstawie zgody ma charakter dobrowolny niemniej jednak niepodanie tych danych skutkować będzie brakiem możliwości kierowania do Pani/Pana informacji marketingowych oraz handlowych.

7. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami RODO – żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
2) prawo do wycofania zgody (w przypadku, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych), co jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny: nr tel. 733 735 660 lub przesłanie informacji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).


Drukuj   E-mail

POLISA EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA
Al. Wojska Polskiego 32
64-920 Piła